יש ביטוח - סוכנות ביטוח בריאות ונסיעות לחו

השאירו פרטים

  ביטוח לאנשי קבע, משוחררים ופורשים

  ביטוח לאנשי קבע, משוחררים ופורשים

  "יש ביטוח" מתמחה מזה שנים במגזר אנשי הקבע וכוחות הביטחון.

  אנשי הקבע מחזיקים כיום ביטוחים קבוצתיים אשר נבנו באופן כללי מבלי להתחשב ברמה הפרטנית של כל אחד ואחת, באופי עבודתו, סטטוס משפחתו וכו'.

  אותם ביטוחים גם לא תמיד מעודכנים לצרכי השוק הנוכחים וההתפתחות הטכנולגית הקיימת בשוק וכתוצאה מכך ישנו חוסר ביטוחי משמעותי בחלק מהביטוחים הקיימים לאנשי הקבע.

  ביטוח לאנשי קבע ופורשים

  למה כדאי לרכוש ביטוחים עם יש ביטוח?

  הניסיון הרב שנצבר "ביש ביטוח" בכל הקשור לחיי היום יום של אנשי הקבע וכוחות הביטחון, הסיכונים של אנשי הקבע וכוחות הביטחון ואופי עבודתם הביא את "יש ביטוח" להשיג עבור אנשי הקבע את הכיסויים המתאימים ביותר והמקיפים ביותר במגוון תחומים כגון:

  • ביטוח בריאות פרטי ומקיף ללא השתתפות עצמית
   לטבלת השוואה בין הביטוחים – לחץ כאן
  • תאונות אישיות עם כיסוי רחב ומלא (לא כפי שקיים כיום במסגרת קולקטיבית)
   לטבלת השוואה – לחץ כאן
  • אובדן כושר עבודה כתוצאה מתואנה עם תקופת המתנה מקוצרת
  • מחלות קשות עם הטבות מיוחדות
  • ביטוח חיים עם הטבות מיוחדות
  • ביטוח משכנתא עם הטבות מיוחדות

  מקום ראשון במקצועיות

  שנות ניסיון

  אנשי קבע, משוחררים ופורשים מבוטחים

  למה איש קבע/משוחרר/ פורש צריך לבחור ביש ביטוח

  "יש ביטוח" מתמחה מזה שנים במגזר אנשי הקבע, המשוחררים, הפורשים וכוחות הביטחון.

  לאנשי הקבע, המשוחררים והפורשים ישנם כיום ביטוחים קבוצתיים אשר נבנו באופן כללי מבלי להתחשב ברמה הפרטנית של כל אחד ואחת, באופי עבודתו, סטטוס משפחתו וכו'.

  אותם ביטוחים קבוצתיים משתנים כל תקופה, לדוגמא, ביטוח הבריאות הקולקטיבי של אנשי הקבע השתנה, הפוליסה התייקרה ובנוסף, התווסף לסעיף הניתוחים החדש השתתפות עצמית בגובה 2,000 ₪, שינוי זה גרם להרעה משמעותית בתנאי קולקטיב הבריאות.

  שינויים נוספים ניתן לראות בטבלת ההשוואות באתר. אותם ביטוחים קבוצתיים גם אינם תמיד מעודכנים לצרכי השוק הנוכחים וההתפתחות הטכנולוגית הקיימת בשוק וכתוצאה מכך ישנם חוסרים ביטוחיים שיש להשלים באופן פרטי.

  היכרות מעמיקה ורבת השנים עם נושא הביטוח הרפואי על כל היבטיו, מאפשרת ל"יש ביטוח" לטפל ביעילות ובמהירות בפרוצדורות הביטוחיות ולמקסם את תוצאות התביעות של לקוחותיה.

  לראיה, בדצמבר 2018 זכו שחר ויניב מ"יש ביטוח" בתואר סוכן השנה בתחום הבריאות והסיעוד לשנת 2018 של "עדיף" – מגזין ענף הביטוח.

  טבלת השוואה בין קולקטיב חבר לביטוח בריאות פרטי - מעודכן ל- 1.10.2023

  הכיסויהראל - באמצעות 'יש ביטוח'הפניקס - קולקטיב אנשי קבע
  ניתוחים ומחליפי ניתוח בישראל ללא השתתפות עצמית וללא תקרה כספית מתוך רשימת רופאים שבהסדר. השתתפות עצמית בכל ניתוח של 2,000 ₪. מתוך רשימת רופאים שבהסדר.
  תרופות – בסיס + הרחבה כיסוי לתרופות מחוץ לסל הבריאות בסכום של 3,000,000 ₪ מתחדש כל שנתיים + כיסוי לתרופות מיוחדות בסכום של 1,000,000 ₪ מתחדש כל שנתיים. כיסוי לתרופות מחוץ לסל הבריאות בסכום של 3,000,000 ₪ מתחדש כל שנתיים + כיסוי לתרופות מיוחדות בסכום של 1,000,000 ₪ לכל תקופת הביטוח.
  טיפולי פרימיום החזר של עד 80% ועד 100,000 ₪ עבור טיפולים רפואיים מתקדמים והחזר על אביזרים רפואיים מתחדש כל שנתיים. לא קיים.
  אבחון מהיר שירות אבחון מהיר באסותא רמת החייל לרבות כל הבדיקות האבחנתיות. לא קיים.
  אמבולטורי אין הבדל בין איש הקבע למשפחתו ואין תלות בקופות החולים. הכיסוי ללא החרגות וללא הגבלת גיל. לאיש הקבע – כיסויים מקובלים לכיסוי זה למשפחות אנשי הקבע הכיסוי מופחת ותלוי קופת חולים. לאשת קבע כיסוי הריון עד 70% מההוצאה בפועל בלבד. ילדי איש הקבע מעל גיל 25 מוחרגים אוטומטית על הריון.
  השתלותכאשר בהסדר – אין תקרה. לא בהסדר – תקרה של 5,000,000 ₪. כאשר בהסדר – אין תקרה. לא בהסדר – תקרה של 6,500,000 ₪.
  ניתוחים ומחליפי ניתוח בחו"ל ללא תקרה כספית. ללא תקרה כספית.
  מחלות קשות ניתן לרכוש בהטבה מיוחדת לאנשי קבע. כיסוי מלא ל- 39 מחלות קשות. לא קיים.
  תום ביטוח ביטוח לכל החיים עם התעדכנות טכנולוגית. ביטוח מסתיים כל 5 שנים וניתן יהיה להרע את התנאים (כפי שקרה בשינוי האחרון).
  עדכון כיסויים מתעדכן טכנולוגית כל שנתיים. לא ניתן לשנות לרעת הלקוח. ניתן לשינוי כל 5 שנים (כפוף לתנאי התקנון).
  הבטחת תנאים לא ניתן לשנות ולפגוע בתנאים. פתוח לכל שינוי במועד העדכון.
  סוכנות ביטוח עם וותק ונסיון
  וותק וניסיון
  ביטוח בריאות בהתאמה אישית
  ביטוח בהתאמה אישית
  סוכנוץ ביטוח מורשה
  סוכנות ביטוח מורשה
  מקצועיות גבוהה
  מקצועיות גבוהה