יש ביטוח!
לכל אחד ובכל מצב רפואי.


מגוון ביטוחי בריאות וחיים בהתאמה אישית בכל מצב בריאות
כי גם לך מגיע ביטוח

"חבר" בהיותו ארגון גדול מאוד שרצונו לעזור לחבריו, דואג לאורך השנים לכיסוי ביטוח בריאות קולקטיבי(קבוצתי) לחברי הארגון, חברות הביטוח בעבר, אשר רצו מאוד לבטח כמות גדולה של עמיתים בבת אחת הציגו פוליסות בריאות נהדרות בעלות כיסויים רחבים על מנת "לזכות" באפשרות לבטח את העמיתים.

 ביטוח בריאות חבר

לרבות השנים ולאחר שהוצגו נתונים המראים על רווחיות פוחתת בענף הביטוח הקולקטיבי הפוליסות אשר חשופות לשינויים בכל סיום הסכם, השתנו דרמטית לאורך השנים וכיום למעשה נותנות מענה חלקי בלבד לאנשי קבע רבים.
כך שבעוד פוליסות בריאות פרטיות שנעשות מחוץ לקולקטיב נהנות מוודאות ביטוחית ואף שדרוגים מכיוון שכיום קצב השינויים בתחום הבריאות מהיר ומחייב שינויים תכופים.


על פי חוק פוליסות פרטיות מתעדכנות אחת לשנתיים בטכנולוגיות רפואיות עדכניות, בחבר ובקולקטיב החידוש והעדכון יהיו אחת ל – 5 שנים בהתאם להסכמים עם חברות הביטוח.
כאשר אנו רואים שבפתיחת ההסכם, לא רק שאין שדרוג כמתבקש אלא אף הרעת תנאים שלעיתים היא קריטית עבור המבוטח שבשלב ההצטרפות כלל אינו מודע להרעה שבוצעה.


בעקבות עבודה רבת שנים עם אנשי קבע ב"יש ביטוח" מכירים את פוליסת הבריאות של עמיתי "חבר" וערים לשינויים הנעשים בה לאורך השנים.
בעקבות השינויים ולמען אנשי הקבע, סוכנות "יש ביטוח" ביחד עם חברת הביטוח הראל יצרו פוליסה ייעודית וייחודית עבור אנשי הקבע ועמיתי "חבר" בפרט ובמאמר הזה נבצע סקירה כללית והשוואה בין הפוליסה של ביטוח קבוצתי לעמיתי "חבר" לבין הפוליסה של ביטוח בריאות לעמיתי חבר שמציעה "יש ביטוח":

 

 

 טבלת השוואת ביטוחי בריאות חבר 

 

הכיסוי הקיים בפוליסה

פוליסת ביטוח בריאות  חבר(בחברת הביטוח הפניקס נכון ל-2019)

 
 הראל ביטוח ופיננסים באמצעות יש ביטוח

ביטוח תרופות שלא נכללות בסל הבריאות

2,000,000 לכל תקופת הביטוח

1,000,000 ₪ - מתחדש כל שנה

ביטוח תרופות באבחון גנטי (בהתאמה אישית)

לא קיים בפוליסה הקבוצתית

קיים כיסוי לתרופות באבחון גנטי בהתאמה אישית

של אונקוטסט טבע,
שמרחיב בעוד 2,000,000 ₪

את סעיף התרופות שמחוץ לסל ובעוד 1,000,000 ₪ לתרופות לסרטן.

 

ביטוח השתלות איברים

כאשר בהסדר – אין תקרה

לא בהסדר תקרה של 4.5 מיליון

כאשר בהסדר – אין תקרה

לא בהסדר – 4.7 מיליון

ביטוח טיפולים מיוחדים בחו"ל

תקרה של 1.2 מיליון ₪

אין תקרה לכיסוי, כל העלות מכוסה

 

ביטוח ניתוחים ומחליפי ניתוח בישראל

השתתפות עצמית בכל ניתוח של 4,000 ₪

מתוך רשימת רופאים שבהסדר

ללא השתתפות עצמית וללא תקרה כספית מתוך רשימת רופאים שבהסדר

כיסוי אמבולטורי

לאיש הקבע - כיסויים מקובלים לכיסוי זה למשפחות אנשי הקבע הכיסוי מופחת ותלוי קופת חולים .
לאשת קבע כיסוי הריון הוא עד 60% מההוצאה בפועל בלבד.

כיסויים מקובלים לכיסוי זה

כאשר אין הבדל בין איש הקבע למשפחתו ואין תלות בקופת חולים.


* ניתן לרכוש כתב שירות של Medicare ולהרחיב את הכיסוי (ללא החרגות)

 

ביטוח מחלות קשות

לא קיים כיסוי לאיש הקבע!!

קיים כיסוי אך ורק לילדים עד גיל 21 בסך 100,000 ₪ ורק לגילוי מחלת הסרטן בלבד.

ניתן לרכוש בהטבה מיוחדת לאנשי קבע כיסוי מלא ל – 39 מחלות קשות.
קיים כיסוי לילידים עד גיל 21

100,000 ₪ לסרטן בלבד ללא עלות

סיום תקופת ביטוח

ביטוח מסתיים כל 5 שנים

בסיום, התנאים יכולים להשתנות לרעה (כפי שקרה בשינוי האחרון)

ביטוח לכל החיים
עם התעדכנות טכנולוגית

 

 

 

היתרונות המרכזיים בפוליסות ביטוח פרטיות

 

מהסקירה ניתן לראות בבירור שפוליסת ביטוח בריאות חבר הפרטית עולה בטיבה על פוליסת הבריאות הקבוצתית של חבר.

בולטים במיוחד הכיסויים בסעיף הניתוחים בארץ, בהם קיימת השתתפות עצמית בסך 4000 ₪ בפוליסה הקבוצתית מה שבפועל עלול לגרום לכך שמרבית הניתוחים יבוצעו במסגרת ציבורית ולא על חשבון פוליסת הביטוח. בעוד שבפוליסה הפרטית אין כלל השתתפות עצמית בכיסוי זה ולמעשה כל ניתוח הינו בעלות מלאה של חברת הביטוח.

כיסוי נוסף שבולט בהבדלו הוא כיסוי התרופות שאינן בסל, בעוד הכיסוי בפוליסה הקבוצתית מוגבל ל-2,000,000 ₪ לכל אורך תקופת הביטוח בפוליסה הפרטית מתחדש בכל שנה.
לכאורה סכום של 2,000,000 ₪ נשמע סכום גבוה, אך כפי שיעידו חולים רבים, לעיתים עלות התרופות עולה על כך בהרבה.

בנוסף לא קיים כיסוי לתרופות באבחון גנטי כלל בפוליסה הקבוצתית בעוד שבפוליסה הפרטית זה קיים ואף מרחיב את הסכומים הניתנים לרכישת התרופות.
אבחון גנטי להתאמת טיפול הינו אחד הבדיקות החשובות כיום בעולם הרפואה בתחום הסרטן, היא מאפשרת התאמה מדויקת של טיפול לחולים קשים ועל ידי כך מאריכה את זמן ואיכות חייהם.

ואף בכיסויים היומיומיים(כיסוי אמבולטורי), שמחזירים כספים בגין התייעצויות עם רופאים מומחים או החזרים על בדיקות אבחנתיות, הפוליסה הפרטית עולה על הפוליסה הקבוצתית בכך שאינה עושה הבדל בין איש הקבע לבני משפחתו וכולם זכאים לאותם כיסויים ותקרות בעוד בפוליסה הקבוצתית בני משפחתו של איש הקבע זכאים לכיסוי כתלות בקופת החולים ורק כהשלמה לה.

לסיכום, פוליסת ביטוח בריאות חבר שייצרה "יש ביטוח" עדיפה בהרבה מפוליסת הבריאות הקבוצתית של עמיתי חבר, הכיסויים רחבים יותר והוודאות הביטוחית שהכיסוי לא ישתנה לרעה היא מכרעת.

השאר פרטים לקבלת הצעה

בחרו את סוג הביטוח מתוך הרשימה
*בעת לחיצה על כפתור ה"שלח" אני מאשר את פנייתי לקבלת מידע

יש זכויות רפואיות

שיתופי פעולה עם עמותות

 

nechi-il

mifrakim

inbar n

asaf1

asaf1

atlas s

eila


tareshet1

 

harelklal

Bee Webs