יש ביטוח - סוכנות ביטוח בריאות ונסיעות לחו

השאירו פרטים

  ביטוח בריאות חבר לעומת הביטוח הפרטי של "יש ביטוח" – 2023

  ביטוח בריאות חבר לעומת הביטוח הפרטי של

  במהלך השנים, "חבר" כארגון גדול מאוד שהיה מעוניין לעזור לחבריו, דאג להעניק ביטוח בריאות קולקטיבי (קבוצתי) לאנשי הקבע בעבר ובהווה. חברות הביטוח, אשר רצו מאוד לבטח כמות גדולה של עמיתים בבת אחת, הציגו בעבר פוליסות בריאות נהדרות בעלות כיסויים רחבים, על מנת "לזכות" באפשרות לבטח את העמיתים, דבר שהביא את הביטוח של חבר בעבר להיחשב כ"שם דבר" בעולם הביטוחי.

  בשנים האחרונות, אנחנו רואים ירידה בביקוש וברווחיות בענף הביטוח הקולקטיבי, דבר שהביא להרעת התנאים וחשיפת הביטוחים הקולקטיבים לשינויים תכופים בכל סיום הסכם. בעוד שהטיפולים והטכנולוגיות התקדמו במהלך השנים, פוליסות ביטוח הבריאות של חבר, בחלק מהכיסויים, נשארו במקום, ולא התאימו את עצמן למציאות החדשה.

  כיום הביטוח הקולקטיבים מעניקים מענה חלקי בלבד לאנשי, משוחררי ופורשי הקבע ויוצרים חוסר וודאות בעייתי. מצד שני, יותר ויותר פוליסות הבריאות הפרטיות, שנעשות מחוץ לקולקטיב, נהנות היום מוודאות ביטוחית, ואף מעדכונים תכופים, המתאימים עצמם לקצב השינויים המהיר בתחום הבריאות.

  השוואה בין פוליסת ביטוח בריאות הקולקטיבית של "חבר" והפניקס לפוליסה הפרטית של יש ביטוח

  כדי לסייע לכם לקבל תמונה מלאה של ההבדלים בין הפוליסה הבריאות הקולקטיבית של חבר והפניקס, לעומת הפוליסה הפרטית של יש ביטוח והראל, נערוך עבורכם השוואה מסודרת הנוגעת בכל הסעיפים החשובים ביותר.

  נתחיל קודם באחד האספקטים החשובים ביותר – התעדכנות הטכנולוגית ושינויים בפוליסה:

  בעוד שהפוליסה הפרטית של יש ביטוח והראל, מתעדכנת אחת לשנתיים בטכנולוגיות רפואיות חדשניות, בפוליסת הקולקטיבית של חבר והפניקס, החידוש והעדכון הם אחת ל – 5 שנים. וכן, אנו רואים שבפתיחת ההסכם, לא רק שאין שדרוג כמתבקש אלא אפילו הרעת תנאים, שלעיתים היא קריטית עבור המבוטח שבשלב ההצטרפות כלל אינו מודע להרעה שבוצעה.

  בנוסף, על פי סעיפים 14 ו-15.1 בהסכם הביטוח הקולקטיב של עמיתי "חבר" לבין חברת הביטוח הפניקס, דמי הביטוח ותנאי הפוליסה יכולה להשתנות מעת לעת במהלך תקופת הביטוח. סעיף בעייתי מאוד שיוצר חוסר וודאות משמעותי.

  טבלת השוואה בין קולקטיב חבר לביטוח בריאות פרטי - מעודכן ל- 1.10.2023

  הכיסויהראל - באמצעות 'יש ביטוח'הפניקס - קולקטיב אנשי קבע
  ניתוחים ומחליפי ניתוח בישראל ללא השתתפות עצמית וללא תקרה כספית מתוך רשימת רופאים שבהסדר. השתתפות עצמית בכל ניתוח של 2,000 ₪. מתוך רשימת רופאים שבהסדר.
  תרופות – בסיס + הרחבה כיסוי לתרופות מחוץ לסל הבריאות בסכום של 3,000,000 ₪ מתחדש כל שנתיים + כיסוי לתרופות מיוחדות בסכום של 1,000,000 ₪ מתחדש כל שנתיים. כיסוי לתרופות מחוץ לסל הבריאות בסכום של 3,000,000 ₪ מתחדש כל שנתיים + כיסוי לתרופות מיוחדות בסכום של 1,000,000 ₪ לכל תקופת הביטוח.
  טיפולי פרימיום החזר של עד 80% ועד 100,000 ₪ עבור טיפולים רפואיים מתקדמים והחזר על אביזרים רפואיים מתחדש כל שנתיים. לא קיים.
  אבחון מהיר שירות אבחון מהיר באסותא רמת החייל לרבות כל הבדיקות האבחנתיות. לא קיים.
  אמבולטורי אין הבדל בין איש הקבע למשפחתו ואין תלות בקופות החולים. הכיסוי ללא החרגות וללא הגבלת גיל. לאיש הקבע – כיסויים מקובלים לכיסוי זה למשפחות אנשי הקבע הכיסוי מופחת ותלוי קופת חולים. לאשת קבע כיסוי הריון עד 70% מההוצאה בפועל בלבד. ילדי איש הקבע מעל גיל 25 מוחרגים אוטומטית על הריון.
  השתלותכאשר בהסדר – אין תקרה. לא בהסדר – תקרה של 5,000,000 ₪. כאשר בהסדר – אין תקרה. לא בהסדר – תקרה של 6,500,000 ₪.
  ניתוחים ומחליפי ניתוח בחו"ל ללא תקרה כספית. ללא תקרה כספית.
  מחלות קשות ניתן לרכוש בהטבה מיוחדת לאנשי קבע. כיסוי מלא ל- 39 מחלות קשות. לא קיים.
  תום ביטוח ביטוח לכל החיים עם התעדכנות טכנולוגית. ביטוח מסתיים כל 5 שנים וניתן יהיה להרע את התנאים (כפי שקרה בשינוי האחרון).
  עדכון כיסויים מתעדכן טכנולוגית כל שנתיים. לא ניתן לשנות לרעת הלקוח. ניתן לשינוי כל 5 שנים (כפוף לתנאי התקנון).
  הבטחת תנאים לא ניתן לשנות ולפגוע בתנאים. פתוח לכל שינוי במועד העדכון.

  ניתוחים ומחליפי ניתוחים בישראל

  אם בוחנים מקרוב את הכיסויים בסעיף הניתוחים בישראל: בעוד שהפוליסה של חבר, מחייבת השתתפות עצמית בסך 2,154 שקל בפוליסה הקבוצתית, דבר שעלול לגרום לכך שמרבית הניתוחים יבוצעו במסגרת ציבורית ולא על חשבון פוליסת הביטוח, בפוליסה הפרטית אין כלל השתתפות עצמית עבור ניתוחים.

  השתלות

  חבר מעניקה תקרה של 1.2 מיליון ש"ח, בעוד שבביטוח הפרטי של יש ביטוח לא קיימת תקרה אם זה בהסדר, לא בהסדר –  תקרה שהיא כמעט פי 4, ממה שמעניקה חבר.

  אבחון מהיר 

  בחבר לא קיים כלל כיסוי לאבחון מהיר, ביש ביטוח – שירות אבחון מהיר באסותא עם כל הבדיקות האבחנתיות הקיימות.

  תרופות באבחון גנטי

  הכיסוי לתרופות באבחון גנטי בפוליסה של חבר, נמוך יחסית ועומד על 1,000,000 ש"ח בלבד לכל תקופת הביטוח, בעוד שבפוליסה הפרטית קיים כיסוי לאבחון גנטי של אונקוטסט, שמרחיב את הסכומים הניתנים לרכישת התרופות. אבחון גנטי להתאמת טיפול הינו אחת הבדיקות החשובות כיום בעולם הרפואה בתחום הסרטן, והוא מאפשר התאמה מדויקת של טיפול לחולים קשים ועל ידי כך מאריך את זמן ואיכות חייהם.

  אמבולטורי

  גם בכיסויים היומיומיים, שמחזירים כספים בגין התייעצויות עם רופאים מומחים או החזרים על בדיקות אבחנתיות, הפוליסה הפרטית עולה על הפוליסה הקבוצתית, בכך שאינה עושה הבדל בין איש הקבע לבני משפחתו וכולם זכאים לאותם כיסויים ותקרות. בפוליסה הקבוצתית בני משפחתו של איש הקבע זכאים לכיסוי כתלות בקופת החולים ורק כהשלמה לה.

  מחלות קשות

  איש קבע, שחס וחלילה, יחלה במחלה קשה לא יזכה לכיסוי ביטוחי בפוליסה של חבר, זאת השורה התחתונה בסעיף זה. ביש ביטוח והפניקס מעניקים לאנשי הקבע ביטוח ל-39 מחלות קשות.

  לסיכום, פוליסת ביטוח בריאות חבר שייצרה "יש ביטוח" עדיפה בהרבה מפוליסת הבריאות הקבוצתית של עמיתי חבר, הכיסויים רחבים יותר והוודאות הביטוחית שהכיסוי לא ישתנה לרעה היא מכרעת.

  ביטוח הבריאות הפרטיים של "יש ביטוח" לאנשי, משוחררי ופורשי קבע – וודאות, התעדכנות טכנולוגית וכיסויים רחבים

  בעקבות חוסר הוודאות והתעדכנות הטכנולוגית האיטית והלא מספקת, שמעניקים היום ביטוחי הבריאות הקולקטיבים, החלטנו ביש ביטוח בשיתוף עם הראל, לייצור פוליסה ייעודית וייחודית עבור אנשי הקבע ועמיתי "חבר" בפרט, שתיתן להם מענה מקיף, מקצועי ומותאם אישית לצרכים שלהם. בנוסף, אנו ביש ביטוח מתמחים בהסדרי ביטוח מגוונים, לרבות ביטוח נסיעות לחו"ל לעמיתי חבר ואנשי ופורשי קבע, שנעשה בהתאמה אישית, על מנת לתת את הכיסוי הנכון והמתאים לפי סוג הנסיעה.

  מוזמנים להתרשם בעצמכם מהכיסויים הרחבים ביותר שאנו מעניקים היום לאנשי, משוחררי ופורשי קבע רבים, שמוצגים במאמר זה, ולפנות אלינו בכל שאלה, בעיה או לפרטים נוספים.

   

   

  חבר ביטוח בריאות

   

   

  134
  fdfdfdfd

  מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך